Ochrana osobních údajů (GDPR)

1. SBĚR INFORMACÍ

Hana Muzikářová, majitelka a zprávce webu, zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je v souladu s národní i evropskou legislativou. Shromažďuji od vás informace při odeslání kontaktního formuláře. Shromážděné informace zahrnují vaše jméno a e-mailovou adresu. Když navštívíte tyto webové stránky, zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které stránky navštívíte, webové stránky, které u mě navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci osobního kontaktu, vizitkou, kontaktním formulářem atp. Vaše osobní údaje budu uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou, max. 2 roky od vašeho posledního kontaktu (objednání masáže), nebo do okmažiku vašeho odhlášení.

2. POUŽITÍ INFORMACÍ

Jakékoliv informace, které od vás sbírám, mohou být použity pro:

  • Zlepšení webových stránek
  • Zlepšení služeb zákazníkům
  • Kontakt prostřednictvím e-mailu
  • Propagaci
  • Občasné reklamní sdělení

3. ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ TŘETÍM STRANÁM

Vaše osobní identifikační údaje neprodávám, nevyměňuji nebo jinak převádím třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které mi pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením účetnictví, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.

Věřím, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.

4. OCHRANA INFORMACÍ

Realizuji bezpečnostní opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Přístup k osobním údajům mám pouze já, účetní firma a úřady související s podnikáním. Počítače / servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

5. ODHLÁŠENÍ

Pracuji jen s údaji a kontakty, které mi daly souhlas. Chci vaše údaje použít k tomu, abych vás mohla informovat o svých službách a akcích, nebo získat zpětnou vazbu. Odběr a údaje můžete kdykoli odhlásit na mé e-mailové adrese hanka@nadech-shiatsu.cz.

6. SOUHLAS

Používáním těchto stránek souhlasíte s mými zásadami ochrany soukromí.